رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معدوم سازی جوجه های یک روزه را اقدامی غیرانسانی و غیرقانونی دانست و اظهار داشت: این تخلف به جد دنبال می‌شود و نتیجه اطلاع رسانی خواهیم شد.

 

Jooje.jpg (54 KB)

 

حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این موضوع بیان کرد: وقتی این خبر را شنیدم و تصاویر را دیدم، بسیار متأثر شدم چرا که کاری غیر انسانی صورت گرفته است و سازمان بازرسی به محض اطلاع از این موضوع ورود کرد.

وی ادامه داد: البته پیش از این اتفاق ما درباره برخی از مشکلات از جمله تأمین ارز مورد نیاز برای نهاده های طیور در زمینه تولید مرغ و جوجه یک روزه اقدام کرده بودیم و 9 فروردین در این خصوص با بانک مرکزی مکاتبه کردیم و مجدد هم پیگیری ها انجام شد تا ارز مورد نیاز بیش از 2 میلیون تن نهاده های طیور که اکنون در بنادر هست، تأمین شود که منتظر تخصیص ارز و حمل آنها برای استفاده تولید کنندگان مرغ است که تا به حال رخ نداده است.
درویشیان افزود: اینکه آیا در این موضوع انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه مقصر بوده و یا در نتیجه مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده و یا علل دیگری داشته است به جد دنبال و نتیجه را اطلاع رسانی می‌کنیم. این کار اقدامی غیر انسانی است و هیچ مجوز شرعی و قانونی ندارد و مراجع ذیربط در این خصوص برخورد قانونی خواهند کرد./ ایسنا