وکیل مدافع محمدعلی نجفی از رسیدگی دوباره به پرونده موکلش در 14 اردیبهشت در شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد.

 

Najafi.jpg (73 KB)

 

حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی در رابطه با این موضوع بیان کرد: پرونده موکلم به شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی متین راسخ ارجاع شده است و  14 اردیبهشت ماه مجددا در شعبه مذکور به پرونده موکلم رسیدگی می شود.

وی 10 فروردین ماه سال جاری به خبرگزاری ایسنا گفته بود که  پس از فرجام خواهی ما نسبت به رای صادره در دور دوم رسیدگی، پرونده به شعبه 41 دیوان عالی کشور ارجاع شده و در مراجعات متعددی که به شعبه 41 دیوان عالی داشتم، دیوان عالی، رای صادره را نقض کرده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده است./ ایسنا