رئیس پیشین کانون وکلای مرکز درمورد رد مدرک تحصیلی منتخب نمایندگی تفرش در مجلس یازدهم اظهار داشت: ظاهرا یک موسسه بین المللی این مدرک را صادر کرده که طبق آخرین اطلاعات وجود خارجی دارد، فعالیت می‌کند و دانشجو می‌پذیرد، اما تاییدیه‌ای از وزارت علوم ندارد، بنابراین اگر چنین موسسه‌ای وجود داشته باشد، بحث جعل منتفی است.

 

Najafi tavana.jpg (70 KB)

 

دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و رئیس پیشین کانون وکلا مرکز، در این رابطه بیان کرد: انتخابات تفرش با اما و اگر هایی مرتبط با مدرک تحصیلی آقای سینا کمال خوانی مطرح است. آنچه مسلم است، اگر شخصی به استناد مدارک جعلی، ساختگی یا غیرواقعی امتیازی تحصیل کند و بعد ثابت شود که آن مستند معتبر نبوده، امتیاز مترتب بر چنین مستندی از شخص ستانده خواهد شد.

وی ادامه داد: اگرچه ظاهرا یک موسسه بین المللی این مدرک را صادر کرده که طبق آخرین اطلاعات واصله این مرکز آموزشی وجود خارجی دارد، فعالیت می‌کند و دانشجو می‌پذیرد، اما تاییدیه‌ای از وزارت علوم ندارد که خود این مطلب آن را از بحث جعل خارج می‌کند. بنابراین اگر چنین موسسه‌ای وجود داشته باشد، بحث جعل منتفی است.

نجفی توانا افزود:‌ حال که بحث داشتن مدرک کارشناسی ارشد به عنوان یکی از لوازم کاندیدا شدن مطرح شده است، بهترین کار این است که ما نسبت به رفع خلأ قانونی در قانون انتخابات عمل کنیم و استعلام از وزارت علوم را هم به عنوان یکی از این مراکز اطلاع گیری و مراجع دسترسی صحت اخذ مدرک داشته باشیم که قطعا در دستور کار قرار خواهد گرفت. به هر حال به نظر می‌رسد که عدم الزام به استعلام از وزارت علوم باعث شده است که مسئولین ذیربط در سطح شهرستان، استان و وزارت کشور با صرف ارایه این مدرک و رویت آن، صحت آن را تایید کرده و مدرک داوطلب را کامل تلقی نمایند. متاسفانه شورای نگهبان هم بدون ارزیابی و بررسی تمام مدارک، صلاحیت وی را احراز کرده و بعد هم انتخابات را تایید کردند.

این حقوقدان در پایان گفت: به نظر می‌رسد که ورود مجدد شورای نگهبان بعد از تایید صلاحیت محمل قانونی ندارد، هرچند که برخی مانند سخنگوی محترم شورای نگهبان دکتر کدخدایی معتقد هستند که شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه نماینده در مجلس این حق را خواهد داشت، ولی بهتر است که در این مورد خاص با توجه به پیدایش مدارک جدید، موضوع را به مجلس و اظهار نظر نمایندگان آن واگذار کنیم چراکه به هر حال برای تایید اعتبارنامه یک نماینده تمام این سوابق و مستندات مورد بررسی قرار خواهد گرفت./ ایسنا