رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه از صدور احکام افزایش حقوق سال 1399 کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و مشاغل کارگری قوه قضاییه خبر داد.

 

ghove ghazaie 4.jpg (89 KB)

 

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مهدی ناصری دولت‌آبادی رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در این رابطه بیان کرد: صدور احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال 1399 کلیه کارمندان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و مشاغل کارگری آغاز شده و در حال انجام است.

وی ادامه داد: تغییرات حاصله با استعانت از خدای متعال با حقوق اردیبهشت ماه قابل پرداخت خواهد بود./ ایسنا