حقوقدان کوهپایه‌زاده اظهار داشت: مطابق رای قطعی دیوان عالی کشور، چنانچه آقای زنجانی موفق به پرداخت بدهی خود شود، استحقاق ماده 114 قانون مجازات‌های اسلامی را دارا است.

 

koohpayezzadeh.jpg (63 KB)

 

رسول کوهپایه‌زاده درباره خبر آزادی بابک زنجانی بیان کرد: از آزادی ایشان مطلع نیستم، البته در فضای مجازی چیزهایی دیده‌ام.

وی با بیان این‌که ماده 114 قانون مجازات‌های اسلامی مستقیماً اشاره به عفو و بخشش دارد، ادامه داد: مطابق رای قطعی دیوان عالی کشور، صراحتاً گفته شده چنانچه آقای زنجانی موفق به پرداخت بدهی خود شود، استحقاق ماده 114 قانون مجازات‌های اسلامی را دارا است.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: مطلع هستم مدتی است که تلاش‌های قابل توجهی برای بازپرداخت بدهی‌های آقای زنجانی صورت گرفته که بنا به دلایلی مسائل محرمانه است و البته به دلیل مسائل تحریمی نمی‌توان آنها را بازگو کرد، همین قدر می‌توانم عنوان کنم که اراده جدی صورت گرفته تا آقای زنجانی بدهی‌هایش را پرداخت کند./ ایلنا