دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در واکنش به قتل رومینا اشرفی، از آموزش و پرورش خواستار بهره گیری از ظرفیت شبکه شاد برای آموزش حقوق کودک به دانش آموزان سراسر کشور شد.

 

Mahmood.jpg (67 KB)

 

دکتر محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دراین باره بیان کرد: بدون تردید وظیفه سنگین ما پیگیری قضایی موضوع و مجازات شدید عامل این جنایت است اما این موضوع پایان راه نیست؛ آغاز یک راه بزرگ و سهمگینی است که ایجاب می‌کند ما برای پیشگیری از قربانی شدن رومیناها در جامعه گام برداریم. اولین و مهمترین گام، آموزش والدین و خانواده‌ها است که در وهله نخست بدانند چگونه باید فرزندان خود را آموزش دهند و در گام دوم رسالت سنگین وزارت آموزش و پرورش که کودکان و دانش آموزان این مرز و بوم را در راه درست فکر کردن و درست اندیشیدن سوق دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه ما عادت کرده ایم مباحث و موضوعات را در صحنه ببینیم و با واکنش های مقطعی، مرحم و التیامی بر زخم ها و احساسات جریحه دار شده خانواده ها و جامعه بنهیم. این حادثه تلخ و این جنایت هولناک باید چنان واکنش سخت و بازخوردی گران در سطح جامعه داشته باشد که زنگ خطر را به صدا درآورد که ای مردم کودکان خط قرمز جامعه اند و هیچکس نباید به خود اجازه دهد که از خط قرمز کودکان عبور کند.  تا این خطوط در جامعه ترسیم نشود و همه در قبال آن احساس مسئولیت نکند، هستند باز هم پدرانی که به خود اجازه دهند که از خط قرمز کودکان خود عبور کنند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: اینکه بارها گفته ایم که ما در زمینه کودکان در سطح جامعه به یک تغییر نگرش اجتماعی نیازمندیم و جامعه باید جایگاه نگاه احساسی خود را در قبال کودکان به نگاه حق مدارانه تبدیل کند، معنا و مفهومش آن است که اگر در جامعه پدران، حقوق کودکان را که به رسمیت نشناسند، به خود اجازه می دهند که از آن عبور کنند.

عباسی اضافه کرد: یکی از راهکارهای بسیار مناسب و ضروری که می تواند ما را در جهت تحقق این هدف والا یاری رساند، بهره گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی همچون آموزش از طریق فضای مجازی و شبکه شاد آموزش و پرورش است. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمادگی خود را برای تحقق این مهم اعلام می دارد و اعتقاد دارد با بهره گیری از توان علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می توان بر پدیده شوم بی فرهنگی و فقدان آموزش های ضروری فائق آمد و راهکارهای مناسبی برای پیشگیری فراروی جامعه نهاد./ ایلنا