در نخستین جلسه دادگاه مطبوعات سال 99، مدیرعامل خبرگزاری ایسنا مجرم شناخته شد.

 

DadgahMatbooat.jpg (74 KB)

 

در جلسه صبح امروز (یک‌شنبه) 11 خرداد ماه در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی به پرونده علی متقیان مدیرعامل خبرگزاری ایسنا، علی ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان (مصاحبه شونده) و اکرم احقاقی خبرنگار ایسنا، به اتهام نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت سازمان اطلاعات سپاه رسیدگی شد. بر اساس نظر هیات منصفه، مدیرعامل ایسنا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف نیز دانسته نشد، البته مصاحبه شونده و خبرنگار ایسنا نیز مجرم شناخته نشدند. شاکی روزنامه جهان صنعت نیز اعلام رضایت کرد و پرونده مختومه شد./ ایسنا