رییس قوه قضاییه در گفت‌وگوی تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: اگر کسی امروز به وزیر و قاضی و یا بنده حرفی زد، علیه نظام حرف نزده است. باید بین جرایم امنیتی و سیاسی تفاوت قائل شویم.

 

61663974.jpg (93 KB)

 

سیدابراهیم رییسی در گفت‌وگوی تلویزیونی که در محل شهادت آیت الله بهشتی و شهدای هفتم تیر برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه، درباره موضوع جرم سیاسی بیان کرد: اگر کسی امروز به وزیر و قاضی و یا بنده حرفی زد، علیه نظام حرف نزده است. باید بین جرایم امنیتی و سیاسی تفاوت قائل شویم و بین  اعتراض و اغتشاش تفکیک قایل شویم. اعتراض قابل تعقیب نیست. ما از وقتی آمدیم گفتیم اگر کسی نقد دارد بکند. اغتشاش غیر اعتراض است‌. برخی از عزیزان کارگر در کارخانه‌ای اعتراض می‌کنند اعتراض به مسایل صنفی‌شان است. نسبت به مسایل جرم سیاسی قانون آن را گفته است و تشخیص جرم سیاسی با قاضی است.

وی ادامه داد: ما بخشنامه‌ای را صادر کردیم و احساس‌مان این است که قانون عملا اجرا نمی‌شود و برخی حقوقدانان گفتند قانون داشتیم؛ باید بگویم بخشنامه همین است که اگر جایی قانون عمل نمی‌شود تذکر به قانون داده شود. ما احساسمان این بود که یک بار قانون را  یادآور شویم. باید قانون جرم سیاسی عمل شود و به دوستان گفتیم.

وی افزود: درست نیست که مسایل نسبت به شخص را  مساله به کل کشور و نظام سرایت دهیم.  مگر این هنراست؟ مساله اعتراض به من اعتراض به کل نظام نیست و نسبت به وزیر و قاضی هم همین طور است و رعایت این دستورالعمل‌ها مهم است.

وی در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی ادامه داد: دادگاه علنی یک تاسیس قانون اساسی است. قوانین موضوعه ما آن را پذیرفته‌اند که دادگاه‌ها جز در موارد خاص، علنی برگزار شود. به نظر می‌رسد که این اصل قانون اساسی هر چه بیشتر اجرایی شود، حتما می تواند پیشگیری کند. علنی بودن دادگاه‌ها تاکید می شود.

وی تاکید کرد: ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم جز یک نکته و آن این است که به قضات گفتیم که خط قرمز شما بی استناد حکم و نظر دادن است و الا نسبت به هرکس پرونده ای باشد قابل پیگیری است‌ و هیچ خط قرمزی نیست. ما هیچ پرونده ای را زیر میز نخواهیم گذاشت و به همه پرونده‌ها رسیدگی خواهیم کرد اما خواهشمان این است که به کسی بدون دلیل افترا نزنید.

رئیسی اضافه کرد: اینکه بارها تاکید کردم که اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح وکالت و کارشناسی و.‌..  امکان‌پذیر نیست، برای این است که همزمان با سلامت قوه قضاییه حفظ سلامت در نظام وکالت هم مهم است و آن را  عنوان کردیم که وکلا پیش قدم باشند تا جریان وکالت سالم باشد./ ایسنا