رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در اظهار نظری عجیب گفت: یکی از عوامل اطاله دادرسی و کش پیدا کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، وکلا هستند؛ چون سود وکلا در طولانی شدن روند رسیدگی است.

 

reisPajoheshgah.jpeg (76 KB)

 

سید حجت الله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه طی بازدید از خبرگزاری فارس در رابطه با این موضوع بیان کرد: یکی از عوامل تکثیر پرونده های قضایی خود وکلا هستند؛ به بیان حقوقی یکی از عوامل اطاله دادرسی و کش پیدا کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، وکلا هستند. چون سود وکلا در طولانی شدن روند رسیدگی است. مثلا وکلا دوست دارند، اگر یک پرونده‌ای بدوی شد، این پرونده برود تجدید نظر یا برود دیوان عالی؛ با اینکه خود وکیل هم مطلع هست آخر ماجرا چه خواهد شد. خود این ماجرا علاوه بر اینکه به مردم آسیب زده،‌ مشکلات زیادی را برای قوه قضائیه ایجاد کرده است.

لازم به ذکر است که دارای مدرک دکتری حقوق عمومی از دانشگاه امام صادق است. / فارس