هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، صبح امروز (یک شنبه) به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

 

61655424.jpg (73 KB)

 

در بخشی از این جلسه نماینده دادستان بیان کرد: وکیل دانیال زاده می‌گوید معامله میان طبری و دانیال زاده بعد از پرونده دانیال زاده بوده است. اگر دانیال زاده و طبری همدیگر را نمی‌شناختند، چطور طبری پیگیری پرونده دانیال زاده را انجام داده است؟ چرا سیم کارت مخفی داشتند؟ چرا وقتی طبری به دفتر دانیال زاده می‌رفته دانیال زاده به منشی می‌گفته اسم مهمان را نپرسند؟

قهرمانی در خصوص ملک فلورا گفت: حسین هدایتی هم آنجا ملک داشته و اظهاراتش اخذ شده که نشان دهنده این است که تفاوت فاحش وجود دارد.

سپس قاضی از متهم طبری خواست در جایگاه حاضر شود.

متهم طبری گفت: هرگونه اتهام یا ادعا درباره آشنایی با دانیال زاده و ادعای اعمال نفوذ از بنیان کذب و ساختگی است. دانیال زاده با فرض پرداخت رشوه شش ماه در زندان امنیتی بود.

متهم طبری در خصوص تنظیم مبایعه نامه گفت: مبایعه نامه توسط واسطه یعنی خادمی گل میشه تنظیم شده و هیچ آشنایی با دانیال زاده نداشتم. پس از یک سال در ملک روما با دانیال زاده همسایه شدیم و تازه متوجه شغل و سمتم شد. دانیال زاده هیچ توقع کاری از من نداشت. در مورد ادعای نماینده دادستان برای اعمال نفوذ در پرونده دانیال زاده باید بگویم نه فراهانی را دیدم، نه تلفن زدم. هرگونه ادعا و اتهام بی پایه و اساس و ساختگی بودن نفوذ نزد دادسرای ویژه امنیت در رابطه با دانیال زاده را قویا تکذیب و مردود می‌دانم و حاضر هستم خسارت‌ها را پس بدهم.

قاضی خطاب به این متهم گفت: کمی دیر شده است.

متهم پاسخ داد: دیر نشده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: در خصوص این تقاضا دادگاه تصمیم خواهد گرفت.

متهم طبری ادامه داد: حسین هدایتی که هنوز به دانیال زاده بدهکار است و پول آن را نداده است و محکوم به 20 تا 25 سال است آن را آورده‌اید و از آن بازجویی می‌کنید.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما از اتهامات خودتان دفاع کنید. آقای طبری فیلم مواجهه حضوری یکی از دلایلی بوده است که به شما تفهیم اتهام شده است و بر اساس اقاریر شما بوده است، شما آزادانه آمده‌اید و دفاع کرده‌اید.

در آخر وکیل طبری از دادگاه خواست تا فرصتی برای مطالعه پرونده لحاظ شود.

قاضی بیان کرد: به وکلای متهمین فرصت کافی داده شده و با این حال در آخرین دفاع فرصت خواهیم داد.

رییس دادگاه با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعد متعاقبا اعلام می‌شود./ ایسنا