مهدی رحمانیان با اشاره به درگیری لفظی و فیزیکی حمید بقایی در محل این نشریه، اظهار داشت: این شکایت برای ثبت در تاریخ است، وگرنه او در زندان بوده و برای من خوب نیست که او را به دلیل تخریب اموال، به زندان بفرستم.

 

157221679.jpg (53 KB)

 

مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق در توضیح اتفاقات روز گذشته واقع در دفتر این روزنامه، بیان کرد: باشگاه خبرنگاران جوان، خبری را مبتنی بر فرار او از کشور و این که قصد فرار داشته‌ را منتشر کرده بودند و اعتماد آنلاین هم این خبر را منتشر کرد و دوستان ما در شرق بر اساس این موارد، گزارشی تهیه و با وکیل وی مصاحبه کردند. وکیل او خبر فرار را تکذیب کرد؛ در نتیجه این گزارش کلا به نفع وی نوشته شده بود اما تیتر تاحدی دوپهلو بود. (عنوان تیتر: ماجرای فرار از کشور معاون احمدی‌نژاد)؛ تیتر می‌توانست کمی شفاف‌تر باشد و شاید به گونه‌ای بوده که برداشت درستی از آن نمی‌شد و البته او هم صرفا تیتر را خوانده و به متن مراجعه نکرده است.

وی ادامه داد: طبق نقل خودش، ظاهرا همسر بقایی تیتر روزنامه شرق را دیده و به او اطلاع داده و وی نیز بدون این که متن روزنامه را مطالعه کند، با عده ای به محل تحریریه دفتر روزنامه آمده و با کارمندان درگیری لفظی و فیزیکی پیدا می‌کند. واقعیت این است که این رفتارها در اندازه معاون رئیس جمهوری، اصلا پسندیده نیست؛ و نباید او شان خود را پایین می آورد.

رحمانیان اضافه کرد: وکیل من امروز از او (حمید بقایی) شکایت کرد؛ البته این شکایت برای ثبت در تاریخ است، وگرنه او در زندان بوده و برای من خوب نیست که او را به دلیل تخریب اموال، به زندان بفرستم. اگر قرار باشد هر رسانه‌ای تیتری، درست یا غلط بزند و عده‌ای جمع شده و به محل رسانه رفته و این گونه رفتار کنند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ هزار راه برای مواجه با این موضوع وجود داشته که او راه هزارم و بدترین را برگزید./ ایرنا