معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته توسط جنگنده‌ها و ایجاد مزاحمت برای پرواز 1152 هواپیمایی ماهان، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت متبوع آن‌ها بوده و قابلیت تعقیب حقوقی را از جمله در شورای ایکایو و دادگاه دادگستری بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.

 

720756_181.jpg (36 KB)

 

لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری در رابطه با این موضوع بیان کرد: رفتار هواپیماهای جنگنده در قبال پرواز 1152 هواپیمایی ماهان و ایجاد مزاحمت برای یک هواپیمای مسافربری آن هم در خاک کشور ثالث نقض آشکار امنیت هوانوردی، تخلف از اصل آزادی پرواز هواپیماهای غیر نظامی است.

وی ادامه داد:‌ این اقدام به علاوه در مغایرت با مواد 3 مکرر و 44 پیمان هواپیمایی کشوری بین المللی (کنوانسیون شیکاگو) و ضمیمه‌های مربوطه و کنوانسیون مونترال 1971 و زیر پا گذاشتن اصول مسلم حقوق بین الملل است.

جنیدی اضافه کرد: ‌توضیحاتی که تاکنون ارائه شده، غیرموجه و فاقد وجه اقناعی است؛ لذا اقدامات صورت گرفته توسط این جنگنده ها موجب مسئولیت بین المللی دولت متبوع آن ها بوده و قابلیت تعقیب حقوقی را از جمله در شورای ایکایو و دادگاه دادگستری بین المللی به دنبال خواهد داشت.

لازم به ذکر است دیشب (پنجشنبه شب)، دو فروند جنگنده آمریکایی برای هواپیمای مسافربری شرکت ماهان در آسمان سوریه ایجاد مزاحمت کردند که این اقدام موجب شد به برخی از مسافران این پرواز آسیب برسد./ ایرنا