سازمان جنگل‌ها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به‌ نام سازمان اوقاف خبر داد.

 

57727315.jpg (83 KB)

 

به گزارش روزنامه همشهری، بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به‌ عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به 11قسمت تقسیم شده و حالا برای 10 قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.

محمد نژاد رجبعلی‌بیشه از سرپرستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، با اشاره به این که حفاظت از قله دماوند بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط‌ زیست و میراث فرهنگی است، بیان کرد: منابع طبیعی بر اساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به‌ دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است.

وی ادامه داد: موضوع قله دماوند از سال 98 در دستور کار قرار گرفته است. از 11پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، 10پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است. برای یازدهمین پلاک 2 نوع کاربری در نظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و بر اساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به‌ عنوان اراضی موقوفه گرفت.

این سرپرست اضافه کرد: سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان (موقوفات غیر متصرفی) وارد پرونده‌های این‌چنین شود. کمااین‌که در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد./ ایسنا