علی اصغر حیدرنژاد اظهار داشت: در چهار ماه نخست سال جاری چهارده مورد بازرسی دوره‌ای و ده مورد بازرسی‌های سرزده و بدون اطلاع قبلی از واحد‌های قضایی انجام شده است.

 

12349299_178.jpg (78 KB)

 

علی اصغر حیدرنژاد معاون نظارت و بازرسی دادگستری تهران در رابطه با این موضوع بیان کرد: این بازرسی‌ها به منظور بررسی وضعیت عملکرد قضایی و رفتاری قضات و دفاتر شعب مجتمع و واحد‌های قضایی در سطح استان تهران انجام می‌شود و افزون بر این، تیم‌های بازرسی نامحسوس این معاونت به صورت مستمر در واحد‌ های قضایی حاضر و تحقیقات میدانی خود را انجام می‌دهند و ضمن انعکاس نتایج این بازدید‌ها به رئیس کل دادگستری استان، مراتب در سوابق ثبت و ضبط می‌شود.

وی ادامه داد: تعداد 285 فقره عریضه و گزارش مردمی از سامانه 129 مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و ارجاعات رئیس کل دادگستری استان تهران و گزارش‌های مستقیم به این معاونت رسیده و پاسخ داده شده و اقدامات قانونی بر روی آنان صورت گرفته است. همچنین 300 نفر از همکاران قضایی مورد ارزشیابی علمی و رفتاری قرار گرفته‌اند که پس از تکمیل فرم ارزشیابی به معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات منعکس و ارسال شده است.

حیدرنژاد اضافه کرد: طبق جدول و برنامه مدون این معاونت تا پایان سال جاری 57 واحد قضائی در سطح استان مورد بازرسی دوره‌ای قرارخواهند گرفت؛ همچنین اقدامات و برنامه‌های بعدی نیز به قوت خود باقی است.

معاون نظارت و بازرسی دادگستری تهران افزود: شهروندان می‌توانند گزارش‌ها در خصوص عملکرد مثبت و منفی از کلیه واحد‌های قضائی استان تهران را از طریق شماره تلفن 88900188 به معاونت نظارت و بازرسی دادگستری تهران اعلام می‌کنند./ باشگاه خبرنگاران