عباس قاسمی اظهار داشت: اگر در درون خانواده اقدام به کاهش خشونت خانگی اعم از خشونت های فیزیکی، روانی و حتی زبانی شود، قطعا می توان اثرات مثبت آن را در جامعه شاهد بود؛ چراکه خشونت در خانواده به صورت شبکه‌ای همه را درگیر می‌کند.

 

57906440.jpg (54 KB)

 

عباس قاسمی دادستان اراک با اشاره به خشونت خانگی که باید در حوزه پیشگیری از آن با قدرت ورود کرد،  بیان کرد: زمانی که خشونت در صدر جرائم قرار می گیرد به این معناست که در این عرصه به خوبی عمل نکرده‌ایم. در حالیکه اگر در درون خانواده اقدام به کاهش خشونت خانگی اعم از خشونت های فیزیکی، روانی و حتی زبانی شود، قطعا می توان اثرات مثبت آنرا در جامعه شاهد بود چراکه خشونت در خانواده به صورت شبکه‌ای همه را درگیر می‌کند.

وی ادامه داد: توهین، تهدید، افترا و نشر اکاذیب نباید جزو جرائم اول باشند؛ اگر خواهان اصلاح جامعه هستیم باید اصلاحات را از خودمان آغاز کنیم، امروز بحران اصلی ما در جامعه بحران معنویت و اخلاق است.

دادستان اراک با بیان اینکه در حوزه خشونت اصلا کار نکرده ایم، افزود: آیا امروز احساس آرامش در جامعه حاکم است؟ یک بعد استرس های موجود در جامعه ناشی از مشکلات اقتصادی است، اما عوامل دیگری نیز در این حوزه وجود دارد و باید با اشراف به همه ابعاد در جهت کاهش خشونت در جامعه گام برداشت./ ایسنا