سیداحمد مرتضوی مقدم اظهار داشت: اگر دادگاه ها جولانگاه دلالان شود، فساد جامعه را می گیرد و اگر سیستم قضایی اصلاح شود، همه کشور اصلاح می‌گردد.

 

divan1.jpeg (31 KB)

 

سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور امروز (پنجشنبه) در رابطه با این موضوع بیان کرد: اگر دستگاه قضا اصلاح شود کل کشور اصلاح می شود اما اگر خدای نکرده، دادگاه ها جولانگاه دلالان شود و در دادرسی اعمال نفوذ کنند، فساد جامعه را می گیرد.

وی درمورد با تعداد زیاد پرونده‌ها در دستگاه قضایی گفت: مگر حکم سلیقه ای است که این همه تفاوت آراء وجود دارد؟ این همه فرآیند قضایی چرا باید در دادگاه ها باشد؟ ایراد و ضعف ما کجاست؟ ما که یک حق رأی بیشتر نداریم، پس چرا این همه تفاوت بین رأی دو قاضی در یک پرونده مشابه وجود دارد؟

مرتضوی مقدم اضافه کرد: برای کم کردن فساد، باید چند کار انجام دهیم؛ باید در کار تسریع کنیم تا فرد برای حل سریع آن به دنبال راه های دیگر نرود و نباید پاسکاری کنیم چراکه یکی از مصیبت های موجود در تمام ادارات پاسکاری است. دستور باید شفاف داده شود و تکلیف شفاف روشن شود که در این مورد مسئله آموزشی نیز وجود دارد چراکه کارآموز و منشی می بیند و این کارها همه در دفع فساد موثر است و باید کارهای اضافی را حذف کنیم‌./ ایسنا