وکیل مدافع آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، علی شکوری‌راد و محسن امین‌زاده اظهار داشت: تعدادی از افراد این پرونده تبرئه شدند و تعدادی هم حکم محکومیت گرفتند که این احکام بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی است.

 

77nafar.jpg (65 KB)

 

حجت کرمانی، وکیل مدافع آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، علی شکوری‌راد و محسن امین‌زاده در رابطه با  جزئیات رأی صادره پرونده متهمان بیانیه 77 نفر، بیان کرد: این پرونده در مورد دو بیانیه تشکیل شده است، یک بیانیه موسوم به بیانیه 77 نفر بوده است که در خصوص حوادث آبان 98 بود و یک بیانیه هم حزب اتحاد ملت در آذر 98 در این خصوص منتشر کرد که آقای شکوری‌راد به عنوان دبیر کل حزب اتحاد ملت اسلامی به واسطه بیانیه حزب و سایرین به واسطه امضای بیانیه موسوم به 77 نفر در این پرونده به اتهامشان رسیدگی شده است.

وی ادامه داد: تعدادی از این افراد تبرئه شدند و تعدادی هم حکم محکومیت گرفتند که این احکام بدوی و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ما معتقد بودیم که این اتهام به خصوص بیانیه حزب اتحاد ملت اسلامی که قویاً اتهام سیاسی است، باید در دادگاه عمومی با حضور هیأت منصفه تشکیل شود اما دادگاه عدم صلاحیت را نپذیرفت و خودش رسیدگی را آغاز کرد.

حجت کرمانی اضافه کرد: با توجه به اینکه آقای شکوری‌راد به واسطه بیانیه تحلیلی حزب که کاملاً جدا از بیانیه 77 نفر بوده، اتهام رسیدگی شده ایشان در این پرونده، کاملاً جرم سیاسی است و جرم سیاسی باید در دادگاه عمومی با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شد. امیدواریم که پرونده در مرحله تجدیدنظر به دادگاه صالح ارجاع شود و برای بقیه هم حکم برائت صادر شود./ ایلنا