دومین نشست تخصصی تبادل تجربه با کارشناسان کمیته پزشکی قانونی بلاروس، صبح امروز (چهارشنبه) به صورت ویدئوکنفرانس و با موضوع چگونگی بررسی بیماران روانپزشکی قانونی برگزار شد.

 

123321.jpg (101 KB)

 

در راستای اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه سازمان پزشکی قانونی کشور با کمیته دولتی پزشکی قانونی جمهوری بلاروس، دومین نشست تبادل تجارب در حوزه روان‌پزشکی قانونی برگزار شد. در این نشست تخصصی که با حضور دکتر مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران و یوری اویسیوک از کمیته پزشکی قانونی بلاروس برگزار شد، مدیران کل پزشکی قانونی و نیز روان‌پزشکان قانونی مراکز پزشکی قانونی استان ها به صورت ویدئوکنفرانس حضور داشتند.

تعدادروان پزشکان قانونی، وظیفه روان پزشکان قانونی، فرایند اظهار نظر کارشناسی و مدت زمان معاینه و تکمیل پرونده، نقش آموزه های قانونی در ارزیابی روانی مراجعین، مبنای تشخیص حدود مسئولیت کیفری در کشور بلاروس، موضوع توانایی یا عدم توانایی اداره امور مالی و .... بخشی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود./ ایسنا