سید ابراهیم رئیسی اظهار داشت: اقداماتی همچون رسیدگی به پرونده های معوقه نشان داده است، اگر مسئولان برای حل مشکلات و مسائل اراده جدی داشته باشند، بسیاری از کارها که در پیچ و خم نظام اداری مانده‌اند، قابل حل هستند.

 

758.jpg (98 KB)

 

سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در رابطه با این موضوع بیان کرد: اقداماتی چون رسیدگی به پرونده های معوقه، حل مشکل مربوط به پسماندها و تعیین تکلیف ته لنجی ها نشان داد اگر مسئولان برای حل مشکلات و مسائل اراده جدی داشته باشند، بسیاری از کارها که در پیچ و خم نظام اداری مانده اند، قابل حل هستند.

وی ادامه داد: تصمیم سازی و تصمیم گیری 30 درصد و پیگیری 70 درصد در کسب موفقیت نقش دارد و حل مشکلات در گرو تبدیل تصمیمات و وعده ها به اقدام و عمل است.

رئیسی با اشاره به مسئولیت های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راه اندازی سامانه های الکترونیک، تأکید کرد: مردم بدانند که دستگاه قضایی اراده جدی برای مبارزه با قاچاق و رسیدگی به پرونده های قاچاق دارد و 100 درصد به تعهدات خود در راه اندازی سامانه های نظارتی مورد نیاز در این زمینه عمل کرده ایم.

وی همچنین حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی را هم از موضوعات مهم کشور خواند و اضافه کرد: سازمان های دولتی مانند سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و همچنین نهادهای حراستی در خط مقدم حفظ ذخایر ملی در برابر افراد سودجو قرار دارند./ ایسنا