علی باقری کنی اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که واحد سنجش حبس به جای سال، نه حتی ماه و هفته و روز، بلکه ساعت باشد.

 

Baqeri.jpg (70 KB)

 

علی باقری کنی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در بازدید از زندان تهران بزرگ در رابطه با این موضوع بیان کرد: هر چند اداره زندان‌ها زیر نظر قوه قضائیه است، ولی اداره مطلوب و بهینه زندان‌ها نیازمند انجام وظایف و تکالیف قانونی دیگر دستگاه‌ها و کمک به سازمان زندان‌ها در این زمینه است.

وی ادامه داد: با اینکه سازمان زندان‌ها مسئول مستقیم صیانت از حقوق زندانیان است اما وظیفه سازمان زندان‌ها رافع مسئولیت دیگر نهادها و دستگاه‌ها نیست؛ به‌ ویژه در زمینه بازاجتماعی کردن زندانیان مسؤولیت‌های سنگینی متوجه مراجعی مانند دانشگاه است. باید به سمتی حرکت کنیم که واحد سنجش حبس به جای سال، نه حتی ماه و هفته و روز، بلکه ساعت باشد.

باقری کنی اضافه کرد: شاخص زندانبانی تراز، باید این باشد که خانواده زندانی غیر از دوری و فراق از فرد زندانی، هیچ نگرانی و دغدغه‌ای درباره سلامت، آسایش، رفاه و نشاط وی در زندان نداشته باشد.

وی افزود: با وجود اینکه نمی‌توان منکر نقش محوری فرد در ارتکاب جرم و بزه شد، ولی نمی‌توان از نقش تأثیرگذار بسیاری از دستگاه‌ها در جلوگیری از انحراف فرد و یا سوق دادن وی به سمت بزه به‌ راحتی گذشت که در این میان موضوع اهمال و سستی و یا ترک فعل‌های مراجع ذیربط اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان زندان‌ها در پایان این بازدید ابراز امیدواری کرد با کمک و همکاری معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر بتوانیم مشکلات زندانیان را به حداقل رسانده و رعایت حقوق آنان را ارتقا بخشیم.

اثربخشی و ضرورت حضور مداوم قضات در زندان برای رسیدگی به مطالبات مددجویان، ارتقای سطح بهداشت، رفع مشکل کم آبی، ساخت و مرمت ورودی زندان و محل تردد خانوادها و نیز توسعه ناوگان رفت و آمد ایشان از جمله محورهای مورد تاکید در این بازدید بود.

رئیس سازمان زندان‌ها و دبیر ستاد حقوق بشر در حاشیه حضور در ندامتگاه از فعالیت گروه پزشکان جهادی که در حال ارائه خدمات پزشکی به زندانیان بودند نیز بازدید کردند./ ایسنا