برای نخستین بار در جلسه دادرسی الکترونیک، متهم پرونده صورت‌جلسه دادگاه را در محل زندان امضاء نمود.

 

61746187.jpg (63 KB)

 

حسن بابایی سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران، در رابطه با این موضوع بیان کرد: برای اولین مرتبه جلسه دادرسی الکترونیک بین شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 15 و زندان تهران بزرگ با برخورداری از قابلیت جدید این سامانه برگزار شد.

وی ادامه داد: با فعال سازی پد امضا الکترونیکی در جلسات دادرسی الکترونیک، از این به بعد این امکان وجود دارد تا از طریق این سامانه، متهم در محل زندان، صورتجلسه دادگاه را امضا نماید و به این ترتیب تمام مراحل دادرسی به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران اضافه کرد: استفاده از تکنولوژی‌های  روز در مسیر دادرسی سبب می‌شود تا بسیاری از چالش‌هایی که قبلا با بکارگیری از روش‌های سنتی متوجه دستگاه قضایی بود پیشگیری به عمل آید./  ایسنا