دادستان نظامی استان خراسان رضوی از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای نظامی در این خصوص خبر داد.

 

57305575.jpg (105 KB)

 

مهدی اخلاقی دادستان نظامی استان در رابطه با این موضوع بیان کرد: پرونده‌ای در این ارتباط در دادسرای نظامی خراسان رضوی تشکیل شده و خانواده متوفی نیز شکایت خود را اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: معاون اینجانب نیز با حضور در پزشکی قانونی پس از کالبدشکافی، دستور نمونه برداری از ریه و بررسی تأثیر اسپری بر مرگ متوفی را صادر کرده است.

دادستان نظامی استان خراسان رضوی افزود: پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای نظامی خراسان رضوی ارجاع و موضوع در 8 بند به ضابطان قضایی ارجاع شده تا در اسرع وقت، این واقعه را بررسی و گزارش کنند./ میزان