معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه علمی جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال 1399 می‌رساند، جهت اطلاع و مشاهده نتایج مصاحبه علمی مذکور به سامانه جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال 99 به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مراجعه نمایید.

 

MoavenatManabehEnsani.jpg (32 KB)

 

لازم به ذکر است، نتایج مصاحبه 10 روز پس از انجام مصاحبه علمی از طریق  سامانه مذکور قابل مشاهده است.

قابل توجه داوطلبان پذیرفته شده در مصاحبه علمی؛ این دسته از داوطلبان حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد؛ در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود، شرکت خواهند نمود./ ایسنا