وکیل مدافع صدیقه وسمقی اظهار داشت: موکل با طرح درخواست اعاده دادرسی موافق نبود و با توجه به وضعیت جسمی ایشان، پزشکی قانونی اجازه تحمل حبس نخواهد داد.

 

tabatabai.jpg (59 KB)

 

سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع صدیقه وسمقی در خصوص آخرین وضعیت موکل خود، بیان کرد: حکم خانم وسمقی یک سال حبس است که قطعی شد. هنوز پرونده به اجرای احکام ارسال نشده است.

وی ادامه داد: با خانم وسمقی برای درخواست اعاده دادرسی صحبت کردم اما موکلم با اعاده دادرسی موافق نبود.

علیزاده طباطبایی اضافه کرد: البته باتوجه به وضعیت جسمی ایشان، به نظرم پزشک قانونی اجازه تحمل حبس به ایشان نخواهد داد و عدم تحمل حبس برای ایشان در نظر گرفته می‌شود./ ایلنا