جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل خبرگزاری‌های "ایسنا" و "دانشجو" صبح امروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

 

DadgahMatbooat23.jpg (74 KB)

 

در جلسه امروز (یکشنبه)، به پرونده علی متقیان، مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با شکایت شرکت تعاونی مسکن وردآورد رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، مدیرعامل ایسنا به اتفاق آرا مجرم شناخته شد و با اتفاق آرای نظر هیات منصفه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته شد.

همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو به اتهامات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و نشر مطالب خلاف واقع با شکایت حسین ‌فریدون رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه با نظر هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول این خبرگزاری مجرم شناخته نشد./ ایسنا