سومین انتخابات سازمان‌های مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 13 بهمن برگزار می‌شود.

 

157770198.jpg (53 KB)

 

سومین دوره انتخابات تعیین سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل نمایندگان سازمان های مردم نهاد برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز دوشنبه ١3 بهمن ١399 برگزار می شود.

این انتخابات از  ساعت 8:30 تا 13 در محل آمفی تئاتر فرهنگ سرای اندیشه به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، روبروی مخابرات، بوستان اندیشه، طبقه اول برگزار می شود؛ لذا از تمام سازمان ها و تشکل های مردم نهاد که مطابق آیین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و شیوه نامه برگزاری آن حق رای دارند، دعوت می شود تا در این انتخابات شرکت کنند./ ایرنا