معاونت منابع انسانی قوه قضاییه: آزمون تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال 1399 در روز جمعه مورخ 1399/12/01 برگزار خواهد شد.

 

manabe.jpg (32 KB)

 

در اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آمده است: بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان در آزمون مرحله اول (تستی) جذب عمومی تصدی منصب قضا سال 1399 می‌رساند، بنابر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور آزمون تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضا سال 1399 در روز جمعه مورخ 1399/12/01 برگزار خواهد شد.

جزییات زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مذکور متعاقبا از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد./ ایسنا