نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از تعیین سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مرکز ثبت مالکیت صنعتی در این جلسه خبر داد.

 

61782157.jpg (35 KB)

 

حسن نوروزی ضمن اشاره به جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با این موضوع بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون به ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی پرداختیم و بر اساس این بررسی ها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرکز ثبت مالکیت صنعتی تعیین شد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد کارشناسی که می‌خواهد اظهارنامه ‌های اختراع اعم از داخلی یا بین المللی را انجام دهد، اگر با متقاضی ثبت مالکیت صنعتی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی داشته باشد از اظهارنظر کارشناسی خودداری کند.

نوروزی افزود: همچنین اگر متهم در مراجع کیفری بخواهد از خود دفاع کند، دادگاه می‌تواند قرار اناطه صادر کند تا بررسی شود که آیا اظهارنامه‌ای که نسبت به مالکیت صنعتی داشته حق او بوده است یا خیر، در این جلسه همچنین برخی از آن موادی که از این طرح مراعا مانده بود، به تصویب رسید و تنها سه ماده از آن باقی ماند که برای بررسی بیشتر به کمیته ارجاع شد، در هفته آینده کار بررسی طرح به اتمام خواهد رسید و به صحن علنی ارسال می‌شود./ ایسنا