دکتر جلیل مالکی اظهار داشت: در غیاب وکیل مستقل و کانون وکلای حرفه‌ای، امنیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد. امیدواریم که تعامل قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری، بیش از پیش منتهی به دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی شود.

 

Jalilmaleki.jpg (67 KB)

 

دکتر جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، بیان ‌کرد: خجسته سالروز شصت و هشتمین سال استفلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. شصت و هشتمین جشن استقلال کانون وکلای دادگستری، فرصت مناسبی برای توجه به میراث پیشینیان و ترسیم چشم انداز امیدوارانه فردا است. فردای امیدبخشی که فرزندان این مرز و بوم خواهند ساخت و اجازه نخواهند داد که در آن حق دفاع مردم نادیده گرفته شود.

وی به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اشاره کرد و افزود: این لایحه از یک سو توسعه نظام حقوقی در مقیاس جهانی همگام با ارتقای استانداردهای بین‌المللی بود و از سوی دیگر چشم بر تنظیم اراده سیاسی نهاد حکمرانی در راه تضمین حقوق بنیادین مردم نهاده بود. واضعان لایحه می‌خواستند کانون وکلا مستقل، مدنی، خود انتظام و متکی به دادگاه‌های انتظامی باقی بماند. بر همین اساس دکتر مصدق طی لایحه قانونی استقلال، طرح  استقلال کانون وکلا را تدوین کرد و سپس در سال 1333 مجلس شورای ملی آن را مهیا برای تضمین حقوق شهروندان کرد.

مالکی ادامه داد: کانون وکلا باید رو به مردم و رو در روی ناقضان حقوق فردی و اجتماعی باشد. همان غایتی که اصل 156 قانون اساسی بدان دلالت دارد و بدین اعتبار بوده است که اصل 35 قانون اساسی ذیل فصل سومِ ناظر بر حقوق ملت جانمایی شده است و چنین نگاهی است که وکالت را یک پوسته شغلی و یک پروانه کسب سوداگرایانه قلمداد نمی‌کند.

وی ادامه داد: بدون شک عزم مبارزه با فساد باید اولویت راهبردی ما در قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری باشد. به مردم اطمینان می‌دهیم که از همه ابزار قانونی در مسیر مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در غیاب وکیل مستقل و کانون وکلای کیفیت‌مند و حرفه‌ای، امنیت و تحول قضایی شکل نمی‌گیرد. سیاستگذاری عمومی برای تحول قضایی، نباید منصرف از اهمیت استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، امنیت قضایی را انتظار داشته باشد. / ایلنا