مدیرکل یکی از ادارات کل استان خراسان شمالی به دلیل آنچه که اتهام مالی اعلام شد، عصر امروز (شنبه) در محل کارش در شهر بجنورد با حکم دستگاه قضایی دستگیر و بازداشت شد.

 

GhaziGholabi.jpg (73 KB)


سیدجواد ایلالی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد نیز دستگیری این مدیرکل را به اتهام تخلفات مالی تایید کرد و در این رابطه بیان کرد: جزییات بیشتر این پرونده مالی پس از بررسی دقیق از سوی کارشناسان قضایی در اختیار افکار عمومی قرار داده می شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی براساس سیاست های رییس قوه قضاییه در برخورد با تخلفات مالی و اقتصادی بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.
در سال گذشته نیز هفت نفر از جمله دو مدیرکل و یک معاون سابق استانداری خراسان شمالی با اتهام تخلف مالی در ارتباط با توزیع قیر از سوی دستگاه قضایی بازداشت شدند و این سومین پرونده تخلف مالی محسوب می شود که به منجر به دستگیری  مدیران متخلف این دستگاهها می شود./ ایرنا