غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهلمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری بیان کرد: پرونده مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آنکه با دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم‌نهایی صادر شد. شهریور امسال اعلام کردیم که این پرونده برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است و در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را بصورت رشوه از اصحاب پرونده ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم  به 31 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوده و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود، توسط دیوان تایید و قطعی شده است.

وی ادامه داد: ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سواستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و 3 فقره اعمال نفوذ و یک فقره قرض ورزی داشت که تایید شد.

اسماعیلی افزود: در خصوص پولشویی، تردید برای دیوان عالی کشور ایجاد شده است که با توجه به قانون جدید پولشویی مجدداً دادگاه برای این محکومیت تشکیل خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با پرونده اکبر طبری اضافه کرد: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود. قبلا رای پرونده صادر شد و در دوره اخیر تقاضای اعاده دادرسی شد و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تأیید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده مجددا در کمیسیون ماده 100 شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رأی به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد و  آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده 100 بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به وضع سابق می‌شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی نیز گفت: دیوان عالی کشور وعده داده بود که تا قبل از پایان سال جاری در مورد این پرونده رأی صادر کند، به محض وصول رأی این اطمینان را می‌دهم که نسبت به این پرونده اطلاع رسانی دقیق انجام خواهد شد./ ایسنا