نیکبخت با بیان این‌که شرایط تعیین شده در اصل 115 قانون اساسی آن‌چنان گسترده، عام وکلی است که هریک از تبعه ایران که مسلمان و پیروز مذهب تشیع باشد خود را دارای شرایط کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری می‌داند گفت: در مشخصاتی که در اصل 115 قانون اساسی آمده است حتی شرط سواد داشتن یا دارا بودن حداقل مدارک تحصیلی و سابقه مدیریت قید نشده است و در صفاتی که برای رئیس جمهور آمده است ملاحظه می‌شود همه ایرانی‌هایی که پیرو مذهب رسمی کشور و با تفسیر شورای نگهبان مرد باشند می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شوند. در مورد مدیر و مدبر بودن نیز در کشور هرشخص خود را واجد این صفات معرفی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته وقتی انتخابات ریاست جمهوری مطرح بود و زمان ثبت‌نام فرا می‌رسید اشخاصی کاندیدا می‌شدند که از طرز صحبت کردن آن‌ها معلوم بود که حتی توان اداره خانه خود به عنوان اولین واحد اجتماعی را نداشتند.