رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با پرونده حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر تهران اظهار داشت: یکی از معاونین شهردار تهران به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، در رابطه با آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری پرونده حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر تهران بیان کرد: 11 نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند که گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام شده است.

وی ادامه داد: 7 نفر به هیات رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری و 3 نفر نیز به هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند که یکی از معاونین شهردار تهران از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است./ ایسنا