سعید دهقان از مرخصی 5 روزه موکل خود خبر داد.

سعید دهقان، وکیل مدافع علیرضا علی نژاد با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر از مرخصی 5 روزه موکل خود خبر داد. / ایلنا