مهدی فروزش اظهار داشت: براساس آخرین نظرسنجی در حوزه تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی، اداره کل توانسته است در جشنواره شهید رجایی امتیاز کامل و مقام برتر را کسب کند.

مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در این رابطه بیان کرد: کار پزشکی قانونی یک کار تیمی است و همه ما باید در آن مسئول، پاسخگو و قانون مدار باشیم وحرف اول و آخر ما، تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی مناسب به مراجعین باشد؛ تمامی پزشکان و کارمندان دراین اداره کل سعی می‌کنند به مردم خدمت نمایند.

وی ادامه داد: براساس آخرین نظرسنجی در حوزه تکریم ارباب رجوع وصیاتت از حقوق شهروندی این اداره کل توانست در جشنواره شهید رجایی امتیارکامل و مقام برتر را کسب کند.

فروزش با تاکید بر اینکه اداره کل پزشکی قانونی استان تهران بالاترین و قابل قبول ترین آمار را در تکریم ارباب رجوع به خود اختصاص داده است، افزود: یکی از منابع نظر سنجی سایت اداره کل است که مراجعین مراجعه می‌نمایند و نظرشان را ازاین طریق اعلام می‌کنند. ارایه نظرات و شکایات در اداره کل شش ورودی دارد که یکی از طریق سایت استان، دیگری از طریق سامانه سامد و ملاقات حضوری و چهره به چهره و تلفن گویا و سامانه پیامکی اداره بازرسی استان به سرشماره 50004530 و مورد آخر از طریق سامانه پیامکی ارتباط مستقیم با مدیرکل به سرشماره 100077507743 است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران اضافه کرد: شهروندان می‌توانند در صورت شکایت از شش طریق، یکی به صورت حضوری (به آدرس خیابان آیت الله طالقانی بعد از خ بهار اداره ارزبایی عملکرد و رسیدگی به شکایات استان تهران طبقه هفتم) مراجعه و دوم از طریق تلفن گویا روابط عمومی ( 77638715) و سوم از طریق سایت سامد برروی سایت استان th.lmo.ir که سوالات از طریق استانداری به ما ارسال می شود و ما به شکل مکتوب پاسخ می دهیم و چهارم از طریق سامانه پیامکی ارتباط مستقیم با مدیرکل با سرشماره 100077507743 و پنجم از طریق سامانه اداره بازرسی به سرشماره 50004530 و ششم مورد آخر در مراکز تابعه نظرات، مشکلات و پیشنهادات خود را ازطریق صندوق تکریم ارباب رجوع بیان کنند.

ضمنا مراجعین می توانند روز های سه شنبه هرهفته از ساعت 13 الی 15 با مدیرکل، معاونین و رئیس‌های مراکز ملاقات حضوری داشته باشند و مشکلات خود را بازگو نمایند./ ایسنا