علی بهادری جهرمی اظهار داشت: مردم به جای محکمه باید در عرصه انتخابات ورود پیدا کنند.

علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در مناظرات شاهد برخی اتهام زنی‌ها بودیم و کاندیدا‌ها تهمت‌هایی به یکدیگر منتسب کردند و آیا مرکز وکلا از اختیارات قانونی خود برای بررسی حقوقی این موضوع وارد عمل خواهد شد یا خیر اظهار کرد: به اعتقادبنده هم نشر اکاذیب و هم افترا در مناظرات رخ داد.
وی ادامه داد: در مناظرات تشویش اذهان عمومی صورت گرفت؛ با توجه به اینکه این اتفاق در منظر فردی که این مسائل به او نسبت داده می‌شد، صورت گرفت و او تصمیم دارد تا مردم خود در این باره تصمیم بگیرند مناسب نیست تا دیگران هم در این زمینه ورود پیدا کنند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اضافه کرد: باید اجازه دهیم در عرصه انتخابات به جای محکمه مردم ورود پیدا کنند./ باشگاه خبرنگاران جوان