دادستان کل کشور اظهار داشت: وقتی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی صحبت می‌کنیم برخی بحث فیلترینگ را مطرح می‌کنند که اصلا هدف ما نیست.

حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های دستگاه قضا بیان کرد: بیش از چند ماه است در دادستانی کل مطالعه کردیم و دادسرا‌ها را آسیب شناسی کرده و راهکار‌های بهتر شدن را درنظر گرفته ایم؛ همچنین پیش‌بینی‌هایی برای تحول در دادسرا‌ها شده که امیدواریم ظرف یکی دو سال عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: وقتی در ارتباط با مدیریت فضای مجازی صحبت می‌کنیم برخی بحث فیلترینگ را مطرح می‌کنند که اصلا هدف ما نیست.

دادستان کل کشور در رابطع با اینکه مدیران و مسولان با پایان یافتن دولت‌ها باید پاسخگوی ترک فعل خود باشند، افزود: هر کسی هر دوره‌ای اگر وظیفه‌ای دارد بعد از آن هم اگر از مسولیت جدا شود باید نسبت به کاری که وظیفه وی بوده پاسخگو باشد.

وی اضافه کرد: اگر کسی مطلع شد در فرایند رسیدگی به یک پرونده عواملی نفوذ داشته اند حتما اطلاع دهد، هر عاملی چه بیرون و چه درون دستگاه قضا اگر در فرایند یک پرونده نفوذ کنند به شدت با آن‌ها برخورد می‌شود./ ایلنا