دکتر نعمت احمدی اظهار داشت: امیدوارم که آقای اژه‌ای با توجه به شناخت به جامعه وکلا، نگاه غیر خودی به این مجموعه را تعدیل کند.

دکتر نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با انتصاب محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه، بیان کرد: این دومین انتخاب از درون دستگاه قضایی است و آقای اژه‌ای از معماران دستگاه قضایی امروز است.

وی ادامه داد: امیدوارم که جناب اژه‌ای با توجه به شناخت به جامعه وکلا، نگاه غیر خودی به مجموعه وکلا را تعدیل کند.

احمدی افزود: اختیارات رئیس قوه قضاییه مطابق با قانون اساسی اختیارات قابل توجهی دارد؛ لذا باید لوایح قضایی متناسب تدوین شود./ باشگاه خبرنگاران جوان