در راستای اجرای دستور ذبیح الله خداییان ریاست سازمان ثبت اسناد، واحد‌های اجرای اسناد رسمی با هدف خدمت رسانی بهتر به ساختمان اجرای اسناد تهران منتقل شد.

از روز شنبه، بیست و سوم الی سه شنبه، بیست و ششم مرداد ماه، ادارات چهارم و پنجم اجرای اسناد رسمی تهران به ساختمان اجرای تهران واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی انتقال و جابجا شده است تا در هفته آتی و بعد از تعطیلات سراسری امکان ارائه خدمات به مراجعین فراهم شود./ ایلنا