امروزه بخش قابل توجهی از دعاوی کیفری مطروحه در محاکم کیفری را جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری از قبیل فروش مال غیر، انتقال مال غیر، انتقال منافع مال غیر، ثبت اموال غیر و ... به خود اختصاص داده است. هر چند هر کس مال از دست دهد از راه فریب و حیله، اولین جرمی که در ذهنش نقش می بندد، کلاهبرداری و بدون فوت وقت و گرفتن مشورت شکایت کلاهبرداری و یا در حکم آن را مطرح می کند. اما پس از طی نمودن مدت زمان زیاد تحقیقات مقدماتی و حتی رسیدگی قضایی، کاشف بعمل می آید که اتهام کلاهبرداری صحیح نیست و رسیدگی قضایی منتج به صدور حکم برائت و در نهایت شاکی می بایست مسیر طرح دعوای حقوقی را در پیش بگیرد و اگر از همان ابتدا مشورت با وکیل کلاهبرداری و یا حداقل وکیل کیفری در دستور کار شاکی قرار می گرفت، در زمان صرفه جویی و منطقی تر به خواسته خود می رسید.

پس مستحضر باشید، شکایت کیفری کلاهبرداری در صورت منتهی به نتیجه می شود که شرایط و عناصری را دارا باشد. اگر  حتی مایل به استخدام یک وکیل کلاهبرداری و یا وکیل کیفری نیستید، خود شخصاً بتوانید با ارزیابی احراز عناصر تحقق جرم کلاهبرداری، و یا حتی فروش مال غیر که جرمی در حکم کلاهبرداری است، شکایتی موفق را ثبت و پیگیری نماید، پس نخستین مسئله ای که بایست مورد توجه قرار گیرد این است که عناصر تحقق جرم کلاهبرداری و یا فروش مال غیر چیست؟ آیا برای شکایت کلاهبرداری و یا فروش مال غیر نیاز به یک وکیل کلاهبرداری یا وکیل کیفری می باشد یا خیر؟ و اینکه در انتخاب یک وکیل کلاهبرداری یا وکیل کیفری به چه فاکتورهایی توجه نماییم؟

 

عناصر تحقق جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر

ابتدا بایست دو جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر را از یکدیگر تفکیک نمود چون، فروش مال غیر یا بهتر است بیان شود، انتقال مال غیر، صرفاً از جهت مجازات در حکم کلاهبرداری می باشد اما تحقق جرم شرایط متفاوتی از تحقق جرم در کلاهبرداری دارد، به همین دلیل شرایط تحقق این دو جرم را از یکدیگر تفکیک و مورد بررسی قرار می دهیم؛

الف- کلاهبرداری

عنصر روانی یا ذهنی جرم از جمله اولین رکن یا عنصر تشکیل جرم کلاهبرداری است؛ یعنی مجرم بایست قصد و نیت سوء در جهت بردن مال غیر در خود داشته باشد اعم از سوء نیت عام و خاص، بدین شکل که مجرم اراده آگاهانه نسبت به تحقق جرم دارد و همچنین می داند با تحقق این جرم، مال دیگری را در شرایطی خاص تحصیل می کند.

رکن دوم تحقق جرم کلاهبرداری، توسل به اقدامات یا مانور متقلبانه به منظور فریب قربانی است؛ در واقع مجرم با دادن وعده های واهی و دروغین، تلاش می کند تا رضایت باطنی و ظاهری قربانی را جلب نماید و برای این اقدامات خود، بعضاً توجیهات قانونی و منطقی ارائه می نماید تا تردیدی در قربانی ایجاد نگردد برای مثال شخصی خود را از دوستان نزدیک شهردار یکی از شهرستان ها معرفی می کند و با ارائه تصاویری مشترک ار محافل خصوصی خود تلاش می کند تا قربانی را مجاب کند مبلغی پول به ایشان بدهد تا برای مجوزهای ساخت، اقدام کند.

رکن سوم تحقق بزه کلاهبرداری، تحصیل مال غیر است، یعنی حتی اگر دو رکن قبلی نیز تحقق یابد اما کلاهبردار موفق به گرفتن مال از قربانی نشود، جرم کلاهبرداری تحقق نیفتاده است. پس وجود این سه رکن و احراز آن توسط قاضی شرط اصلی وقوع جرم کلاهبرداری می باشد.

ب- فروش مال غیر

در تحقق جرم فروش مال غیر یا انتقال مال غیر و یا انتقال منافع مال غیر، شخصی که حقی نسبت به مالی اعم از منقول یا غیرمنقول ندارد، اقدام به انتقال عین آن مال یا منافع آن مال به دیگری می کند و خود را به منتقل الیه یا شخصی که گیرنده آن مال یا منافع آن مال است، مالک مال معرفی می کند که در این صورت مالک می تواند علیه انتقال دهنده و در صورتی که انتقال گیرنده از عدم مالکیت انتقال دهنده آگاه باشد، از انتقال دهنده تحت عنوان جرم فروش مال غیر یا انتقال مال غیر و یا انتقال منافع مال غیر شکایت کند. اگر انتقال گیرنده از عدم مالکیت انتقال دهنده آگاه نباشد و انتقال دهنده جوری رفتار کرده باشد که خود را مالک معرفی کرده و انتقال گیرنده فریب ایشان را بخورد، می تواند از انتقال دهنده تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کند.

 

نیازسنجی وکیل کلاهبرداری یا وکیل کیفری

همانطور که فهمیدیم، برای تحقق جرم کلاهبرداری احراز هر سه رکن، سوء نیت، مانور متقلبانه و تحصیل مال غیر شرط است و در احکام متعددی مشاهده شده است که قاضی با عدم احراز سوء نیت نتوانسته علم به تحقق جرم کلاهبرداری پیدا کند و حکم بر برائت متهم صادر کرده است اما بیان ادله، شواهد و مستندات پرونده به گونه ای که بتواند قاضی را مجاب به پذیرش هر سه رکن نماید، در تخصص یک وکیل کلاهبرداری یا وکیل کیفری می باشد. چون شاکی کلیات دفاعیات خود را پیرامون این امر قرار می دهد که متهم من را فریب داده و اموال را برده اما متهم نیز در پاسخ می گوید من تصمیمی بر بردن مال شاکی نداشته ام و قصد بازگرداندن آنها را داشته ام و همین امر می تواند علم قاضی را به سوی عدم احراز سوء نیت متهم برده و متهم را تبرئه کند اما اگر یک وکیل کلاهبرداری که متخصص در این حوزه باشد، می تواند در مقابل این اظهار متهم، بیان کند که اگر متهم علم داشته است که با انجام اقدامات متقلبانه، می تواند اموال دیگری را بدست آورد، این خود مصداق بارز احراز سوء نیت عام و خاص در متهم است و بیان همین جمله، عدم احراز سوئ نیت را در علم قاضی خنثی بلکه علم به احراز آن خواهد برد و پرونده کیفری کلاهبرداری بی نتیجه نمی ماند تا شاکی مجدد از طریق مراجع قضایی حقوقی اقدام کند. پس آگاه باشید اگر شما علم کافی در ارائه دفاعیات را دارید، اعم از اینکه شاکی جرم کلاهبرداری یا فروش مال غیر هستید یا متهم آن، نیازی به استخدام وکیل کلاهبرداری یا وکیل کیفری نیست در غیر اینصورت تردیدی نسبت به استخدام وکیل متخصص نداشته، چون روند دادرسی مملو از طرح ادعاهای متفاوت و غیرقابل پیش بینی از سوی هر دو طرف شکایت می باشد و بایست آمادگی پاسخ متقابل به ادعاها و اظهارات را داشته باشید. اگر در جستجوی بهترین وکیل کلاهبرداری تهران هستید می توانید در هر ساعت از شبانه روز با گروه وکلای تهران تماس حاصل فرمایید.

شاخصه های یک وکیل کلاهبرداری یا وکیل کیفری

بطور کلی، علم، تخصص، تجربه، انصاف، رعایت اصول اخلاقی، رضایت سایر موکلین، صبر و حوصله می تواند از شاخصه های یک وکیل کلاهبرداری یا وکیل کیفری باشد که هر شاخصه خود دارای شاخه های گوناگونی است اما دانستن آنها برای شما ضرورتی ندارد اما عنایت داشته باشید که وکیلی که زمان برای مطالعه مستندات شما نگیرد و بدواً پذیرش یا عدم پذیرش پرونده شما را اعلام کند، وکیل قابل اعتمادی نخواهد بود چون مطالعه پرونده و مستندات، می تواند زوایای متفاوتی از پیروزی یا شکست یک پرونده در ذهن وکیل کلاهبرداری یا وکیل کیفری ایجاد کند.

راه های ارتباطی با گروه وکلای تهران

tehran-atorney.com

02177221941

09100911179

09371135179

09371135833