ایوب میلکی، وکیل مدافع حمید صفت، خبر داد: موکلم راس ساعت 17 امروز یکشنبه با قید وثیقه یک میلیارد تومانی و به دستور قاضی رحمانیان ریاست شعبه 8 دادگاه کیفری یک استان تهران از زندان اوین آزاد شد.

لازم به ذکر است که سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، 28 مرداد ماه سال 96 از تشکیل پرونده برای حمیدرضا صفت، خواننده موسیقی رپ، به اتهام قتل و انجام تحقیقات در این خصوص خبر داده بود و گفته که دو سه روز پیش متهم با ناپدری خود درگیر شد که ناپدری او در بیمارستان فوت کرد./ ایسنا