یک نماینده مجلس اظهار داشت: براساس قانون «از کجا آورده اید؟»، مسئولان بعد از انقلاب اسلامی باید درباره اموال خود پاسخ دهند، مردم نیز به عنوان گزارشگران می توانند در این زمینه به نهادهای ذیربط اطلاع دهند.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس یازدهم در رابطه با این موضوع بیان کرد: یکی از مباحث مطرح در خصوص راهکارهای پیشگیری از بروز فساد، موضوع تعارض منافع است. تعارض منافع به این معنی که فرد بین منافع فردی، سازمانی یا مردمی می ماند و اگر طرف منافع خود را بگیرد، قطعاً قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: این نوع تعارض منافع در قوای سه گانه، دستگاه های حاکمیتی و حتی در بخش خصوصی وجود دارد. مهندسانی که برای خود حق الزحمه تعیین میکنند یا اتحادیه‌ای که به یک صنف خاص مجوز کسب نمی‌دهد، دچار تعارض منافع شده است، اما این موارد در بخش دولتی بیشتر دیده می‌شود که البته باید هم مورد توجه واقع شده و ما باید نگاه جامعی به این موضوع داشته باشیم.

امیرآبادی افزود: مجلس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح کرده و قانون سختگیرانه خواهد شد، همچنین قانون «از کجا آورده اید؟»، در مجلس تصویب شده و قوه قضائیه باید آن را به زودی اجرا کند. براساس قانون «از کجا آورده اید؟»، مسئولان بعد از انقلاب اسلامی باید درباره اموال خود پاسخ دهند، مردم نیز به عنوان گزارشگران می توانند در این زمینه به نهادهای ذیربط اطلاع دهند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نمایندگان دوره یازدهم مجلس اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کرده اند، گفت: نمایندگان در پایان دوره نیز باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند./ ایسنا