دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: مجلس باید شجاعانه به صحنه آید و به نام خیر عمومی، منافع همگانی و مصالح کودک دست متعدیان به کودک را قطع کند و ازدواج زیر 18 سال را ممنوع کند.

محمدصالح نقره‌کار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری در واکنش به خبر شکسته شدن رکورد ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار 1400 با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر، بیان کرد: جامعه متکی بر وجدان از خود می‌پرسد چرا مجلس که برای نگهداری گربه در خانه و دوچرخه سواری زنان تکاپو دارد، جلوی این فاجعه کودک همسری را نمی‌گیرد؟

وی ادامه داد: راهکار این مسئله مشخص است. سن ازدواج قانونی را باید به 18 سال تغییر داد و مجلس باید برای ازدواج زیر 18 سال مجازات در نظر گرفته و اذن ثبت نکاح ندهد. هم‌چنین به والدین بدسرپرست فشارهای قانونی، تحمیل و مواضع حمایتی و تامینی نسبت به کودک در مظان آسیب وضع کند.

محمدصالح نقره‌کار افزود: چرا حوزه‌های علمی و دانشگاهی قیام و اقدام نمی‌کنند؟‌ چرا این دردها را به حوزه عمومی و گفتگوی ملی نمی‌کشانیم؟ چون کودکان صدا ندارند، نباید ساکت بنشینیم و ویرانی کودک همسر بی‌دفاع را در غیاب حمایت‌های رفاهی و رشد فرهنگی نظاره کنیم. هر بچه‌ای که به اجبار یا اضطرار به خانه بخت می‌رود و بی اراده و با تحمیل به زوجیت در می‌آید، آواری بر بنای انسانیت و نوع دوستی می‌ریزد و هیمنه نظام حقوقی را فرو می‌نشاند. ‌مسئولیت اجتماعی ایجاب می‌کند فریادرس صدای خاموش کودکان معصوم باشیم. نظام حقوقی ما باید فریاد بزند و به مجلس و حوزه عمومی هشدار دهد که کودک‌همسری مترادف با کودک‌آزاری محسوب می‌شود.

نقره‌کار در پایان ضمن بیان این‌که بازنگری در این مورد یک ضرورت با قید فوریت است، اضافه کرد: برای کشور بد است که در خصوص کودک همسری رکورددار باشیم. نظام قانونی خیزش و قیام فوری کند و این راه غیر انسانی و ضد زیست شایسته کودک را برای همیشه از رژیم حقوقی ایران بزداید.

لازم به ذکر است که مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، تعداد ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار 1400 با حدود 32 درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به 9753 ازدواج رسیده و از سوی دیگر این آمار فصلی ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد. این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده است./ ایسنا