دادستان کل کشور اظهار داشت: امروز مسئله اقتصاد کشور حرف اول را می‌زند؛ باید آسیب‌های اقتصادی را خوب شناخت و آسیب شناسی کرد.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در این رابطه بیان کرد: بحث مشکلات اقتصادی امروز در کشور یک امر پنهان و ناشناخته نیست.

وی ادامه داد: امروز مسئله اقتصاد کشور حرف اول را می‌زند؛ مسئله اقتصاد بسیار مسئله مهمی است و در حوزه اقتصاد باید مسئله و آسیب‌های اقتصادی را خوب شناخت و آسیب شناسی کرد.

منتظری افزود: ما اگر اقتصاد را از یک دریچه کلی ببینیم، به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم بندی می‌شودکه ارتباطی تنگاتنگ و تاثیرگذار دارند و اگر با هماهنگ نباشند، می‌توانند مسیر تولید، توزیع و تأمین نیاز‌های مردم را از دست برنامه ریزان داخل کشور خارج کنند.

دادستان کل کشور گفت: یکی از راه‌های ضربه زدن به کشور، آسیب به پایه‌های اقتصاد مقاومتی و تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌هایی که برای مردم اشتغال زاست ولی ما می‌توانیم با قانونگذاری متناسب با شرایط فعلی اقتصادی از این مسئله جلوگیری کنیم./ باشگاه خبرنگاران جوان