وکیل مدافع پرونده 3 نفر از متهمان اعتراضات آبان‌ماه از آزادی امیرحسین مرادی و قول‌ مسئولان قضایی برای عفو سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد.

بابک پاک‌نیا، وکیل مدافع پرونده 3 نفر از متهمان حوادث آبان‌ماه، درباره آزادی امیرحسین مرادی یکی از بازداشت شدگان حوادث آبان بیان کرد: امیرحسین مرادی یکی، دو ماه پیش به قید وثیقه آزاد شد و هنوز هم آزاد است و در این مدت هم کارهای درمانی‌اش را انجام می‌دهد، در حال رفت و آمد به بیمارستان است و خود همین آزادی هم در روند درمان بسیار کمک کرده است.

وی ادامه داد: در مورد پرونده هم که در دیوان حکم اعدام نقض شد؛ ایراداتی گرفته شد که پرونده باید به دادسرا می‌رفت؛ لذا به دادگاه هم‌عرض آمد، دادگاه هم‌عرض هم پرونده را به دادسرا ارجاع داد، این نواقص مرتفع شد و ما هم در دادسرا مطالبی را عنوان کردیم، نواقص مرتفع شد، دادسرا در حال حاضر پرونده را مجددا به شعبه 23 دادگاه انقلاب که شعبه هم عرض است فرستاده و ما منتظر هستیم وقت رسیدگی تعیین شود تا جلسه دادگاه تشکیل شود و مجددا رسیدگی به پرونده صورت بگیرد.

پاک‌نیا افزود: دو متهم دیگر پرونده سعید تمجیدی و محمد رجبی همچنان در زندان تهران بزرگ هستند و با توجه به اینکه دو سال از مدت بازداشت آنها گذشته، قانونا دادگاه مواجه است با تکلیفی که قرار بود تخفیف بدهد و این تکلیف و الزام قانونی است که امیدوارم زودتر اتفاق بیفتد و این دوستان هم به قید وثیقه آزاد شوند.

وی اضافه کرد: با توجه به قول و قرارهایی که در رابطه با این دوستان دادند که عفو شوند، امیدوارم زودتر حکمی صادر شود، زیرا تا زمانی که حکم صادر نشود، عملا امکان عفو وجود ندارد. امیدوارم زودتر جلسه دادگاه تشکیل شود، حکمی مناسب در حد اقدامات این افراد صادر شود نه آن حکم غیرمتعارفی که در گذشته صادر شده بود و نهایتا با عفوی که ان‌شاالله صادر می‌شود، این جوانان به زندگی بازگردند. همانطور که امیرحسین شروع کرده و تصمیم گرفته درس بخواند و دانشگاه برود. آن دو نفر هم بتوانند به زندگی بازگردند. آنها جوان هستند و حقشان است که به زندگی بازگردند./ ایلنا