مصطفی نیلی خبر داد: با دستور دادستان، اجرای حکم کیوان صمیمی متوقف و وی موقتا از زندان آزاد شده است.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع کیوان صمیمی در صفحه خود در توییتر نوشت: با توجه به گزارش پزشکی قانونی در مورد وضعیت جسمانی کیوان صمیمی با دستور دادستان و مستند به ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم ایشان متوقف و موقتا از زندان آزاد شدند./ ایسنا