رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اظهار داشت: حتی اگر آزمون برگزار نکنیم و کارآموز هم نگیریم، آیین‌نامه 1400 را اجرا نمی‌کنیم.

جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این رابطه بیان کرد: من تعجب می‌کنم که وزیر محترم دادگستری توصیه به این کرد که آیین‌نامه‌ای را که به آن ایراد وارد دانسته‌ایم، اجرا کنیم؛ ما هیچ‌گاه این کار را نخواهیم کرد. چرا باید اول آن را اجرا کنیم و بعد ایرادها را برطرف کنیم؟

وی ادامه داد: ما زیرمجموعه قوه قضائیه نیستیم که بخواهد برای ما آیین‌نامه بنویسد. حتی اگر آزمون برگزار نکنیم و کارآموز هم نگیریم آیین‌نامه 1400 را اجرا نمی‌کنیم.

کوشا در ادامه با تشریح روند تدوین آیین‌نامه پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری که بین اسکودا و معاونت حقوقی وقت قوه قضائیه ردوبدل شد، گفت: ایرادات قوه قضائیه بر آیین‌نامه پیشنهادی را اصلاح کردیم اما مورد پذیرش قوه قرار نگرفت.

رئیس اسکودا در پایان اضافه کرد: ما قصد لجبازی نداریم و این‌طور نیست که اجرای آیین‌نامه را برخی به حیثیت جمهوری اسلامی وصل کنند؛ اما آیین‌نامه دارای ایراد را اجرا نمی‌کنیم./ تسنیم