جعفر کوشا اظهار داشت: ما حرف شنوی قانونی از همه داریم اما غیر از قانون نه.

جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران شب گذشته در این رابطه بیان کرد: بحث اسکودا یا اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در واقع یک فلسفه وجودی داشت و برای هماهنگ کردن با امور مربوط به سیاست‌های نهاد وکالت در سال 82 شکل گرفت.

وی ادامه داد: متاسفانه قوه قضاییه که آماده بود تا نهاد وکالت را به گوشه ببرد، آمد و با استفاده از ماده ١٨٧، مرکز مشاوران را تشکیل داد و نطقه اختلاف را آغار کردند. در هیچ کجای دنیا دو نهاد نداریم که متولی وکالت باشند، ما حرف شنوی قانونی از همه داریم اما غیر از قانون نه، چون باید پاسخگوی مردم باشیم.

دکتر کوشا اضافه کرد: مرکز مشاوران که به وجود آمد، افراد جویای کار رفتند امتحان دادند که ما با این افراد مشکلی نداریم بلکه با اصل قضیه مشکل داریم؛ اگر کسی پروانه وکالت را از نهادی دیگر بگیرد، وکیل مستقل نخواهد بود، چون هر زمان ممکن است پرونده اشتغال او ابطال شود./ ایسنا