استاندار خوزستان اظهار داشت: خسارت وارد شده به خانواده‌ها، از اموال مالک متروپل به آن‌ها پرداخت خواهد شد و بیمه نیز بخشی از این خسارت‌ها را جبران خواهد کرد.

صادق خلیلیان استاندار خوزستان در رابطه با نحوه جبران خسارت وارد شده به خسارت‌دیدگان متروپل بیان کرد: مسیر و نحوه پرداخت خسارات به خانواده‌هایی که در حادثه متروپل دچار خسارت شده‌اند، مشخص است.

وی ادامه داد: خانواده‌هایی که خانه‌هایشان در اطراف متروپل بوده و یا فروشگاه‌هایی که اطراف این ساختمان هستند، تعیین تکلیف خواهند شد و خسارت به آن‌ها پرداخت می‌شود.

استاندار خوزستان افزود: خسارت وارد شده به خانواده‌ها، از اموال مالک متروپل به آن‌ها پرداخت خواهد شد و بیمه نیز بخشی از این خسارت‌ها را جبران خواهد کرد.

خلیلیان اضافه کرد: دیه همه افراد متوفی و افرادی که در حادثه ریزش متروپل مجروح شده‌اند، از سوی دادستانی تعیین تکلیف و برای پرداخت آن اقدام می‌شود.

وی در پایان گفت: نیازی به جمع‌آوری کمک های مالی برای متروپل نیست؛ باید مراقبت شود که افرادی نخواهند بدون اطلاع و هماهنگی برای جمع‌آوری کمک مالی دست به اقدامی بزنند که ضرورتی نداشته باشد./ ایسنا