سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات اظهار داشت: بعد از رسیدگی به پرونده اتهامی، مدیر مسئول پایگاه مشرق نیوز مجرم شناخته نشد.

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات در این رابطه بیان کرد: در نشست دوم و نهم خرداد  1401 در شعبه شش دادگاه کیفری شماره یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی یک پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد.

وی ادامه داد: بر این اساس به پرونده مدیر مسئول پایگاه مشرق نیوز به اتهام نشر اکاذیب، توهین و افترا مورد رسیدگی قرار گرفت که هیات منصفه پس از استماع اظهارات بسیار مفصلِ شکات و وکلای مدافع آنان و نیز استماع دفاعیات متهم در اتهامات فوق‌الذکر که به علت طولانی شدن در دو جلسه دادگاه با فاصله یک هفته برگزار شد، متهم را به اتفاق آرا در همه موارد اتهامی، مجرم ندانست./ ایسنا